คณะนิสิตป.โท ม.ทักษิณ ศึกษาดูงานโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

คณะอาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางเพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

โดยมี ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

ตลอดการหารือเต็มไปด้วยแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก ที่ต่างแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านการพูดคุย แนะแนวทางจากโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา หลากหลายด้านทั้งการออกแบบ หลักสูตร ที่ได้บูรณาการจากต่างประเทศ

รวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียน ในสายที่ตนเองชื่นชอบ และถนัดด้วยรูปแบบการศึกษาครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งด้านภาษาต่างประเทศ 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้การรับรองจาก Cambridge International School 🇯🇵 ภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Fukui university of technology เช่นเดียวกับภาษาจีน 🇨🇳 ที่มีเหล่าซือผู้เชี่ยวชาญมาสอนทั้งอ่าน พูด และเขียน

โดยมีแนวทางการเรียน การสอนรูปแบบทางเลือกที่ถูกออกแบบมาให้กับนักเรียนไมว่าจะเป็นกีฬา หรือศิลปะ กับหลักสูตร Sports Program และ Arts Program ให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมด้านสันทนาการที่โปรดปราน ควบคู่ไปกับวิชาการ

จากนั้น คณะครูนิสิต ม.ทักษิณ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนในระดับชั้นต่า ๆ มัธยมศึกษา ห้องทดลอง ห้องวิทยาศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ และ โซนศิลปะ วาดรูป ภาพ 3 มิติ
ต่อด้วยเข้าศึกษาดูงานโซนกีฬา โรงยิมสนามบาสเกตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล ห้องเรียนกอล์ฟ Simulator สุดทันสมัย และเยี่ยมชมการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา และโซนอนุบาล ตามลำดับ

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ และนิสิต ม.ทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้สนใจและให้เกียรติเข้าดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา
ซึ่งโรงเรียนปลูกปัญญา ฯ มีความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันครั้งนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการศึกษา การเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดประยุกต์วิธีการเรียน การสอน ให้กับนักเรียนในอนาคต ต่อไป

Scroll to Top