โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา แจ้งยืนยันสิทธิ์การศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนเก่า (เลื่อนช่วงชั้น)

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา แจ้งยืนยันสิทธิ์การศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนเก่า (เลื่อนช่วงชั้น)

ระดับชั้น

  • อนุบาล 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ยืนยันชำระสิทธิ์เรียนต่อ 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นค่าพัฒนาการวิชาการ (ค่ายืนยันสิทธิ์จะนำไปหักค่าเทอม)

หมายเหตุ
1.นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว และไม่ศึกษาต่อในโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ทางโรงเรียนฯ ขอยกเว้นการคืนค่ายืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท ทุกกรณี

2.กำหนดชำระค่าเทอม “เต็มจำนวน” ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.044 – 927 – 111
ไลน์ @plookpanya
เว็บไซต์ www.plookpanya.ac.th

Scroll to Top