News

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

😊ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ !! 👨‍👩‍👧หากผู้ปกครองหรือน้องๆ หนู …

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 Read More »

คึกคักสุดๆ บรรยากาศ 𝗣𝗟𝗢𝗢𝗞𝗣𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 : 𝗣𝗥𝗜𝗩𝗔𝗧𝗘 𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟 𝗧𝗢𝗨𝗥 2024

🙏🥰กระแสดีสุดๆ !! เปิดให้เยี่ยมชมรอบแรก ก็ทำเอาผู้ปกครอง …

คึกคักสุดๆ บรรยากาศ 𝗣𝗟𝗢𝗢𝗞𝗣𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 : 𝗣𝗥𝗜𝗩𝗔𝗧𝗘 𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟 𝗧𝗢𝗨𝗥 2024 Read More »

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้น ป.6, ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา”

[ ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ] ขอเชิญชวนผู้ปกครอง แล …

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้น ป.6, ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา” Read More »

Scroll to Top