PPY : D.A.R.E. JUST SAY NO to “Drugs”

“เพราะเด็ก ๆ เยาวชนวันนี้

คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า“

ดาบตำรวจ อุเทญ แดงสูงเนิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วิทยากรครูตำรวจ โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา โดยมีครูระดับชั้นป.5 ร่วมรับฟังบรรยายภายในห้องประชุมโซนมัธยมศึกษา Plookpanya School

ซึ่งตลอดการบรรยายราว 2 ชั่วโมงกิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เด็ก ๆ นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่ไปกับสาระที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการผสมผสานสื่อวิดีทัศน์ เช่นการร้องเพลงร่วมกัน พร้อมวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวโทษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ ที่นักเรียนไม่ควรข้องแวะ

รวมทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้จากชุดสมุด D.A.R.E. ที่มอบให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลพร้อมร่วมทำแบบทดสอบ ซึ่งสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับนักเรียนอย่างมาก พร้อมกับการถามตอบจากวิทยากรครูตำรวจ กับนักเรียนอยากเป็นกันเอง

จากกิจกรรมนี้ ดาบตำรวจ อุเทญ ได้ให้ความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติดได้อย่างน่าสนใจ พร้อมระบุว่าปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นของเยาวชนนั้นเพราะเป็นช่วงวัย ที่อยากรู้อยากลองจึงหวังให้การบรรยาย D.A.R.E. ครั้งนี้ เป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทุกคน

สำหรับ D.A.R.E. เป็นโครงการมีความมุ่งหวังให้เยาวชนทั่วประเทศห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่ง D.A.R.E. มีความหมายแปลว่า “กล้า” เปรียบดั่ง “ความกล้า” ที่จะบอกว่า “ ไม่” และรู้จักปฏิเสธ หากมีใครไม่ประสงค์ดีมาชักชวนให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ต่อต้านการใช้ยาเสพติด และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

โครงการ D.A.R.E. ก่อตั้งครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา เดือนกันยายน ค.ศ.1983 โดย กรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส (LAPD) ร่วมกับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส (AUSD) ขณะที่ในประเทศไทย นำหลักสูตร D.A.R.E. มาใช้เมื่อ พ.ศ.2542 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 5 (อายุ 11 – 12 ปี) โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

Scroll to Top