บรรยากาศ Plookpanya School เปิดทดสอบรอบสอง นักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เปิดทดสอบรอบที่สอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล , ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา โดยมีผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความสนใจร่วมสมัครลงทะเบียนจำนวนมาก เพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งหลักสูตร International Programme และ Intensive English Programme โดยมีผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียน Plookpanya School ก็เปิดทดสอบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านกีฬา และศิลปะร่วมกับวิชาการ Sport program เช่นฟุตบอล , กอล์ฟ และ บาสเกตบอล ขณะที่ Art Program ด้านศิลปะ และ ดนตรี ให้นักเรียนที่มีความชอบ ความสนใจ ความถนัดเฉพาะด้านได้ร่วมทดสอบรอบสองนี้เช่นกัน

ส่วนบรรยากาศการทดสอบรอบที่สอง นักเรียนทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นในการสอบ เป็นอย่างดีเลย โดยนักเรียน จะได้ทดสอบชุดแบบข้อสอบตามที่ครูอาจารย์ กำหนดไว้ทั้งหลักสูตร International Programme และ Intensive English Programme ภายใต้การคุมสอบที่เข้มข้นดูแลสอบโดยครูไทย และครูต่างชาติ

สำหรับ การเรียนการสอน หลักสูตร English Programme 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ของโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา นี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน Plookpanya School ร่วมกับหลักสูตรระดับนานาชาติ Cambridge International School ที่มีการพัฒนาขึ้นภายใต้มหาวิทยาลัย Cambridge

ส่วนการทดสอบด้านกีฬา ครูสายพลศึกษามีชุดฐานทดสอบภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอาทิการกระโดดสองขา กระโดดขาเดียว วิ่งสไลด์ไปตามทิศทางต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ทดสอบออกกำลังกาย เช่น บันไดจำลอง , ห่วงวงกลม และ กรวย เป็นต้น

ขณะที่โซนอนุบาล คุณครูอนุบาลมีความพร้อมให้คำปรึกษาพูดคุยเพื่อวางแนวทางการเรียน ให้กับบุตรหลานผู้ปกครองทุกท่านอย่างเป็นกันเองทั้งการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง รวมถึงการเปิดให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับของเล่นต่าง ๆ ผ่านชุดเครื่องเล่นที่มีหลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านจินตการ และการออกกำลังกาย อย่างรอบด้าน เรียกว่าสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง มากทีเดียว

ทั้งนี้ ผลสอบคัดเลือก นักเรียนสามารถติดตามวันประกาศผลทดสอบนักเรียนได้ใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางอีเมล์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา Plookpanya School

โทรศัพท์ : 044 – 927 – 111
ไลน์ : @plookpanya
เว็บไซต์ : www.plookpanya.ac.th

Scroll to Top