PPY : BACK TO SCHOOL 2024 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา


“Embracing new beginnings and learning adventures!”

เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2567 วันแรกของ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นอย่างแท้จริง โดยมีคุณครูทุกระดับชั้นดูแลให้การต้อนรับนักเรียนเป็นอย่างดี ตั้งแต่หน้าทางเข้าประตูจนส่งเด็ก ๆ ถึงห้องเรียนกันเลย

โดยมี ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา กล่าวโอวาทต้อนรับนักเรียนทุกคน พร้อมอวยพรนักเรียนประสบความสำเร็จ มีความสุข ตลอดช่วงเวลาด้านการศึกษาในรั้วโรงเรียน แห่งนี้

จากนั้นต่อจากกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติและสันทนาการ นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะได้พบคุณครู เพื่อทำความเข้าใจระเบียบการเรียน การสอนก่อนจะเริ่มนับหนึ่งเทอมใหม่ อาทิ กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียนใหม่ และนักเรียนปัจจุบันด้วยกัน

แน่นอนว่าเปิดเทอมทุกครั้งภาพที่เห็นกันบ่อยๆ ก็คงจะเป็นภาพสายใยความผูกพันกำลังใจระหว่างคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน รวมถึงห้วงคะนึงความคิดถึงของเพื่อนๆ ที่สังเกตได้ หลังจากเว้นวรรคพักปิดเทอมใหญ่กันไปนาน ก็คงจะเป็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่เปี่ยมด้วยความหมายของคำว่า “มิตรภาพ”

ขณะที่ความพร้อมของคุณครู ทุกคนมีการเตรียมการสอนมาอย่างเต็มที่ ในทุกหลักสูตร อาทิ Intensive English Programme และ International Programme ด้วยจุดมุ่งหมาย มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้แบบรอบด้าน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ด้วยสโลแกน “THE SCHOOL FOR THE FUTURE”

โรงเรียนที่พร้อมจะส่งเสริมผลักดันเปิดโอกาสนักเรียนทุกคน ให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ก้าวทันโลก ทันสมัย คู่ขนานไปกับการเรียนรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยี ที่เปรียบเป็นสะพานเชื่อมโลกการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อ ผสานความร่วมมือจากพันธมิตรโรงเรียน , มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ชั้นนำทั่วโลก

อันสะท้อนนิยามคำว่า “โรงเรียนแห่งอนาคต” ที่เกิดจากปณิธานของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคนที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจ ความปราถนาดี อยากให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อนที่ดี สังคมที่ดี มีความปลอดภัย และการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนอย่างทั่วถึง

เพราะโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ตระหนักและเข้าใจดีถึง “ความรัก” ผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานของท่านทุกคน

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ตั้งใจเรียนกันนะ เด็กๆ

Scroll to Top