Play and Learn ศิลปะอนุบาล กับงานศิลป์ Plookpanya School

“เพราะเชื่อว่าทุกการเล่น คือการเรียนรู้”

จึงเป็นบ่อเกิดแห่งจินตนาการ .. สรรค์สร้าง “ศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด” ไปกับเด็ก ๆ หนู ๆ สนุก สุขใจ เพลินตาไปกับกิจกรรมระบายสี นำศิลปะผสานธรรมชาติ ผ่านภาพพิมพ์บนใบไม้แห้ง หลากสีสัน หนึ่งในการเรียนรู้ ของนักเรียนอนุบาลของเรา ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

โดย กิจกรรมวาดภาพระบายสีน้ำผ่านใบไม้จากธรรมชาติ นี้ เด็กๆ นอกจากจะได้รับความเพลิดสนุกสนาน ตลอดกิจกรรมการวาดภาพไปกับจินตนาการแล้ว

เด็ก ๆ ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสมองจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกความสัมพันธ์มือกับตา ด้านอารมณ์ มีความสุขและภูมิใจในผลงานของตน การทำเป็นทีมเอื้อเฟื้อแบ่งปันการใช้อุปกรณ์วาดภาพ กับเพื่อนๆ อีกด้วย

Scroll to Top