โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา รับมอบอุปกรณ์ไอทีโครงการ Coding Thailand for Better Life depa

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา นำโดย ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียน เข้ารับมอบอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนกับนักเรียน จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โครงการ Coding Thailand for Better Life

ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , แทบเลต และ โดรน ให้กับคณะครู ตัวแทนโรงเรียนหลายแห่ง เพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้นักเรียนทุกคน ต่อไป

จากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหาร ต้องการยกระดับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอันทันสมัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และครูผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีครบครัน โรงเรียนปลูกปัญญาฯ จึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนผ่านการคัดเลือก depa ที่พิจารณาคำนึงถึงความพร้อมการเรียน การสอนด้านไอทีทุกมิติ

Coding for Better Life โครงการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ มุ่งหวังให้ครู และนักเรียน มีความรู้เข้าถึงเทคโนโลยีแบบรอบด้านเด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้าน AI และ Coding เพื่อโอกาสต่อยอดการเรียน , ประกอบอาชีพ และก้าวเป็นกำลังสำคัญด้านดิจิทัลในอนาคตให้กับประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพ depa Thailand

Scroll to Top