Foster your child’s growth in a SAFE environment

“𝐅𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝’𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐢𝐧 𝐚 𝐒𝐀𝐅𝐄 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭” ✨✨

ในทุก ๆ วัน 🙂 ความสุขของคุณพ่อ คุณแม่ คงจะไม่มีอะไรเกินไปกว่าการได้เห็นพัฒนาการ เติบโตสมวัยของลูก

การแสดงออกต่างๆ ทั้งการเล่น การทำกิจกรรม ล้วนเสริมสร้าง พัฒนาการ รอบด้านให้กับเด็ก ๆ ทั้งด้านร่างกาย , ด้านอารมณ์ และ ด้านปัญญา

เพราะเราเข้าใจเสมอว่า “การดูแล เอาใจใส่” จะช่วยสร้างความสุข ความอุ่นใจ และความไว้วางใจให้กับเด็กๆ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ตระหนักถึงความสำคัญพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี จึงเนรมิตพื้นที่กว้างใหญ่ ให้เป็น “EcoSystem แห่งการเรียนรู้” ภายใต้คอนเซปท์ (S.A.F.E) มุ่งหวังนำไปสู่การการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้เด็กๆ พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข และปลอดภัย

“𝐒” = 𝐒𝐮𝐢𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 [For students of their age]
“สภาพแวดล้อม” ที่ออกแบบอย่างเป็นมิตรเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ นักเรียนในช่วงวัยเดียวกัน

“𝐀” = 𝐀𝐭𝐦𝐨𝐬𝐩𝐡𝐞𝐫𝐞 [Friendly and great for learning]
ที่ปลูกปัญญา เพียบพร้อมด้วยบรรยากาศสถานที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้กิจกรรมของเด็กนักเรียนทุกคน

“𝐅” = 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 [Learning through fun activities]
เพลิดเพลินไปกับการเล่น เหนือจินตนาการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน แบบคาดไม่ถึง

“𝐄” = 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 [Pave the way for the future]
พื้นฐานอนาคตที่ดี คือการเตรียมความพร้อมทุกสิ่งเพื่อเป้าหมาย หนึ่งในความสำเร็จนั้นคือ “การศึกษา” ควบคู่กิจกรรมสันทนาการ

พื้นที่ .. ที่พร้อมให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้วิ่ง เล่นทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน
พื้นที่ .. ที่พวกเขาได้เล่นสนุกกับเพื่อน ๆ
“วัยเด็ก” 👦👧 จะมีอะไรมีความสุขมากไปกว่านี้ ..

แต่ใช่ว่าจะเล่นสนุกกันอย่างเดียว เพราะทุกการเรียนรู้ ทุกกิจกรรม โรงเรียนสอดแทรกเนื้อหาสาระประโยชน์ให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับ ทำความเข้าใจ
ผ่านการเรียนรู้แบบ “บูรณาการ” คู่ขนานไปกับกิจกรรมทักษะชีวิตที่หลากหลาย เสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษ

สะท้อน Core Value ค่านิยมหลัก “The School For The Future” 🌎 ของโรงเรียน ที่ปราถนาให้เด็ก ๆ ทุกคน เรียนรู้ “ก้าวล้ำ ทันโลก” และพร้อมเติมเต็ม ปลดปล่อยศักยภาพของเด็กทุกคน ครบทุกมิติ

𝗣𝗹𝗼𝗼𝗸𝗽𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹
“𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗙𝗼𝗿 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲”

📞โทรศัพท์ 044-927-111
💻 📲เว็บไซต์ www.plookpanya.ac.th
✅ไลน์ (LINE) @plookpanya

Scroll to Top