PPY : BEYOND LANGUAGE !! Spelling Bee Contest 2024

สนุกสนาน ครื้นเครง แถมได้ความรู้ ไปตาม ๆกัน กับกิจกรรมแข่งขัน Spelling Bee Contest 2024 ที่ดำเนินไปอย่างคึกคัก ณ ห้อง Auditorium ภายใน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศจากน้อง ๆ นักเรียน เพื่อน ๆ ชั้นประถมศึกษา ครูอาจารย์ ประจำชั้นที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ถึงขนาดลงทุนทำป้ายชื่อมาชู มาเชียร์ พร้อมส่งเสียงกรี๊ด เสียงเฮ ดังลั่นสนั่นสุดๆ

กิจกรรม Spelling Bee ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยครู อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษา ที่มุ่งหวังให้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น ป.1 – ป.6 ได้ฝึกฝนทดสอบทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพิ่มมากขึ้น ผ่านการแข่งขันสะกดคำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bee กิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุก และให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากคำศัพท์มากมาย การันตีจากที่ สเปลลิงบี ได้รับความนิยมไปหลายประเทศทั่วโลก และบางประเทศ ถึงขั้นมีการจัดแข่งชิงเงินรางวัลหลักหลายล้านบาท

ขณะที่กติกานักเรียน Plookpanya School คุณครูจะกำหนดให้แบ่งการแข่งขันเป็นระดับชั้น ชั้นละ 5 คน เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปจนถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะให้นักเรียนเขียนกระดาษคำตอบสะกดคำ ฟังจากครูชาวต่างชาติ ที่จะบอกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษทีละข้อจากชุดคำศัพท์ทั้งหมด 20 ข้อ

จากนั้นนักเรียนจะชูคำตอบขึ้น และส่งคำตอบให้คุณครูที่นั่งด้านหลังคอยตรวจคำตอบ นักเรียนที่สะกดคำตอบถูกแต่ละข้อจะได้ไปต่อ จนกว่าจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ซึ่งนักเรียนตัวแทนของแต่ละชั้นเรียนต่างพกความมั่นใจและทำการบ้าน เตรียมตัวมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ หลายๆ คนมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ดีเลย ทำให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างสูสี ตอบคำถามสะกดคำภาษาอังกฤษถูกครบทุกข้อ

จากความโดดเด่นด้านภาษานับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมนักเรียน และผู้ร่วมแข่งขันทุกคนถึงความสามารถความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่มีเต็มเปี่ยม อย่างไรก็ดี มากกว่าภาษา คือ การฝึกให้เด็กๆมีความมั่นใจในตนเอง พัฒนาทักษะการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ ฝึกฝนปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า ก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้จากกิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ และนำไปต่อยอดพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ต่อไป เช่นภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีน เพราะโลกทุกวันนี้หมุนไปเร็วเหลือเกินจนปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาที่สาม เป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อการเรียน และอาชีพในอนาคตได้เลย

โดยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ได้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ หรือ EIL (English Integrated Learning) ตั้งแต่ การเรียน Phonics, Writing, Basic English และ English Drama ผสมผสานการนำหลักสูตร Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัย Cambridge หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

โดยนำหลักสูตร Cambridge บูรณาการการเรียน การสอนร่วมกับ หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ

ขณะที่ ภาษาจีน ทางโรงเรียน ก็มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเช่นกัน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยคุณครูชาวจีน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย นักเรียนได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และทักษะการเขียน

ทั้งนี้ จากความนิยมของการแข่งขัน Spelling Bee โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ได้ร่วมเป็นหนึ่งสถานที่จัดการแข่งขัน สนามสอบกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จัดแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา

Scroll to Top