PLOOKPANYA GOLF Enrich Youth Development & Scholarship Program

คุณอัชฌา ลีอังกูร ผู้บริหาร โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล ที่ปรึกษาโครงการกีฬาและกอล์ฟ Plookpanya Golf Learning center มีโอกาสดีเข้าร่วมหารือเพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวง อนุพร เกษมสันต์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

พร้อมด้วยโค้ชผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยชั้นนำสหรัฐอเมริกา Mr.John Whithaus (Duke University) , Mr.Richard Chruch (southern utah university) และ Mr..Aaron Watkins (University of the Cumberlands) น้องนีนา พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ ดีกรีกอล์ฟหญิงไทย ทุนปริญญาตรี University of Arizona แห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

นับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี เพราะตลอดการหารือนั้นเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ความเชื่อมั่นเจตนารมณ์ร่วมกันบนความมุ่งหวัง ในการผลักดันพัฒนาวางแผนแนวทางหลักสูตร Golf Program และ Scholarship โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักกีฬาที่มีศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟ เปิดโอกาสรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในโครงการกีฬากอล์ฟ ต่อไป

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา โดยการนำของผู้บริหารคุณอัชฌา ลีอังกูร มีนโยบายในการส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟให้กับนักเรียนและเยาวชน ผ่านโครงการกีฬา Sports Program และ Plookpanya Golf Learning Center และจัดกิจกรรมกอล์ฟเพื่อเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง และมีการเชิญนักกอล์ฟและผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟมาให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ที่ผ่านมา โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา มีนักกีฬากอล์ฟสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา มากมาย ยกระดับกระทั่งก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทย รวมถึงได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ทั้งนี้ Plookpanya Golf Learning Center เป็นโครงการกอล์ฟ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา โดดเด่นด้วยห้องกอล์ฟจำลอง Simulator สุดล้ำสมัย เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีกอล์ฟเครื่อง “Track man4 Technology” อุปกรณ์วัดค่าสถิติการตีกอล์ฟ มาตรฐานสากลได้รับความนิยมและเชื่อมั่นจากนักกอล์ฟชั้นนำโลก

Scroll to Top