โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมกับ รพ.เซนต์เมรี่ ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล , ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง ออดิทอเรียม ภายในโรงเรียน Plookpanya School ประจำปีการศึกษา 2566

ซึ่งทางโรงเรียนได้คำนึงถึงเรื่องสุขภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นสำคัญ อาทิ ตรวจวัดสายตา วัดส่วนสูง ชั่งนำหนัก วัดความดัน และตรวจสุขภาพทั่วไป

การตรวจสุขภาพนักเรียนได้รับความเอาใจใส่และบริการจากแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาล Saint Mary’s Hospital พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องสุขภาพ เป็นอย่างดี โดยมีคุณครูอาจารย์คอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ขอขอบคุณโรงพยาบาล Saint Mary’s Hospital ที่ร่วมคำนึงถึงและใส่ใจสุขภาพของนักเรียนเป็นอย่างสูง และโรงเรียน Plookpanya School ขอให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนเลย

Scroll to Top