Fukui University of Technology จับมือ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – ญี่ปุ่น

คณะฝ่ายบริหาร และครู โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมคณะผู้บริหาร Fukui University of Technology นำโดย Mr.Kenshin Kanai (Manager of Business and Planning Division) ภายใต้สัญญา (MOU) ที่ในทุกๆปีการศึกษา จะมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง นักเรียนไทยและญี่ปุ่น ของระดับชั้นมัธยมศึกษา

โดยในปี 2567 นี้ คณะผู้บริหารสองสถาบันเตรียมผสานความร่วมมือแนวทางด้านการศึกษา อาทิ โครงการกีฬา Sport Camp ที่จะมีขึ้นช่วงเดือน ตุลาคม 2567 นี้ ที่นักเรียนจากไทยจะได้เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ ประสบการณ์ล้ำค่าถึงประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์ Sakura Science Scholarship and Space Camp เดือนพฤศจิกายน 2567 และในโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง โครงการครูแลกเปลี่ยนและนักศึกษามหาวิทยาลัย Fukui University of Technology ที่จะได้รับโอกาสฝึกงาน เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนปลูกปัญญา ฯ

จากนั้น Mr.Kenshin Kanai ได้เยี่ยมชมโซน Coffee Truck ธุรกิจกาแฟของอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา และเคยไปศึกษาต่อที่ Fukui University of Technology พร้อมกับโชว์ฝีมือบาริสต้า หลังจากประทับใจในความอร่อยรสชาติกาแฟ ที่นำมาเป็นเครื่องดื่มในการประชุมครั้งนี้

Scroll to Top