AFS จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

AFS เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรม Roadshow เเละ Mini Workshop ให้กับนักเรียน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ นักเรียน ปลูกปัญญาฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop จาก AFS กันมากมาย

การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งนี้ คณะผู้บริหาร AFS มีโอกาสประชุมร่วมคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนปลูกปัญญา ฯ นำโดยนายอัชฌา ลีอังกูร ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการฯ ที่ให้เกียรติต้อนรับพร้อมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อยอดขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศในมิติอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคตต่อไป

พร้อมกันนี้ น้องๆ นักเรียนปลูกปัญญา ฯ และ ศิษย์เก่าเอเอฟเอส นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากอิตาลี และ จีน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับนักเรียนทุกคนที่กำลังมองหา หรืออยู่ระหว่างตัดสินใจที่จะไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่อต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกด้วย

สำหรับ AFS เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมสนับสนุน โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียนไทยและต่างชาติ รับโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาโรงเรียนปลูกปัญญาฯ มีความร่วมมือโครงการกับ AFS ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมผลักดัน นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ เสริมทักษะรอบด้านในการใช้ชีวิตต่างแดน อาทิ นิวซีแลนด์ , แคนาดา และออสเตรเลีย กับสถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย

ขอบคุณภาพ AFS Intercultural Programs Thailand – เอเอฟเอส ประเทศไทย

ขอบคุณภาพ AFS Intercultural Programs Thailand – เอเอฟเอส ประเทศไทย

Scroll to Top