ครั้งแรก!! โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เปิดสนามสอบนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน AFS

เริ่มแล้ว สอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอส AFS (Intercultural Programs Thailand) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 64 (พ.ศ.2568 – 2569)

โดยปีนี้ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เปิดสนามสอบคัดเลือกปีแรก เพียบพร้อมเทคโนโลยีการสอบอันทันสมัย มีนักเรียนให้ความสนใจ ร่วมสอบคัดเลือกจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น มี ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ร่วมให้กำลังใจนักเรียน

สำหรับ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เปิดรับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา ม.3 – ม. 5 อายุระหว่าง 15 – 17 ปี โดยนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกจะได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น จีน , ญี่ปุ่น , อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

AFS คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ที่แตกต่างพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นระยะเวลา 10 เดือน อันจะส่งผลให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบ มีความอดทน ได้มิตรภาพจากเพื่อนและครอบครัวต่างแดน ค้นหาตัวเอง , เปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจมากขึ้น

Scroll to Top