กำหนดวันพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

🥰ขอเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จการศึกษา พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 👩‍🎓🧑‍🎓 (ระดับอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6)

🗓 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

⏰อนุบาล เวลา : 9.00 – 10.30
⏰มัธยม เวลา : 10.30 – 12.00
⏰ประถม เวลา : 13.00 – 14.30

*** ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

โดยระบุชื่อนักเรียน และจำนวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับ Wristband เข้าภายในบริเวณโรงเรียน

📌 https://forms.gle/tyU179jW6mFcwckg7

Scroll to Top