คณะครู นักเรียน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม SCI POWER FOR FUTURE THAILAND 2024

คณะครู นักเรียน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม SCI POWER FOR FUTURE THAILAND 2024 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งหวัง ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม สตาร์ทอัพ และซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เติบโตและแข่งขันในเวทีโลก อย่างภาคภูมิ

นับว่า เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่เต็มไปด้วยสาระ อันทันสมัย ซึ่งเป็นโอกาสดีอย่างมาก แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน ผู้สนใจ ท่ามกลาง บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจของนักเรียน ที่เยี่ยมชมบูธและร่วมทดลองเล่นกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนโลยี มากมาย

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา หวังอย่างยิ่งว่า การออกทัศนศึกษา ของนักเรียนครั้งนี้ จะนำมาซึ่่ง องค์ความรู้ใหม่ๆ ตอบโจทย์การเรียนรู้แห่งศตววรษที่ 21 ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย และนำมาซึ่ง แนวคิดไปพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจไอเดีย เพื่อนำประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษา การเรียนรู้ และประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป

Scroll to Top