สุดซาบซึ้ง! ไหว้ครู 2567 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา จัดกิจกรรมพิธี ไหว้ครู 2567 เพื่อระลึกระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คุณอัชฌา ลีอังกูร , ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ , บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความปราถนาดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ โดยนักเรียนต่างพร้อมใจร้อยมาลัยนำดอกไม้พานพุ่มมาไหว้คุณครู อันเป็นที่รักและเปี่ยมหมาย เช่นดอกมะเขือ สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน, ดอกเข็ม แทนสติปัญญาหลักแหลมความรู้ที่ได้รับจากครู และหญ้าแพรก ที่เปรียบดุจปัญญา สามารถเติบโตทุกหนแห่ง

ในการนี้ ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการฯ ได้ทำการเจิมหนังสือเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ครูอาจารย์ นักเรียนทุกคนในการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมกล่าวให้โอวาทพร้อมขอบคุณนักเรียนทุกคน ที่ระลึกถึงพระคุณครู โดยขอให้ตั้งใจเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เคารพเชื่อฟังคำสอน ครูอาจารย์ และเป็นคนดีของสังคม

จากนั้น นักเรียนอนุบาล , ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา แต่ละระดับชั้น แยกย้ายนำพานพุ่มดอกไม้เพื่อไหว้ครูประจำชั้น โดยระดับชั้นอนุบาล ก็เต็มไปด้วยความน่ารักของพานพุ่ม พวงมาลัย หรือแม้แต่ดอกกุหลาบสีแดง อันสื่อความหมายของความรัก ที่เด็กๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำมาให้คุณครู ซึ่งก็ทำเอาคุณครูต่างซาบซึ้งและสวมกอดนักเรียนด้วยความเอ็นดูและชื่นใจ

เช่นเดียวกับระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ครีเอทไอเดียการทำพานไหว้ครูได้อย่างน่าชื่นชมในหลายรูปแบบ ที่สะท้อนถึงความใส่ใจของนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์พานพุ่มเพื่อนำมากราบไหว้ครูอาจารย์ทุกท่าน อีกทั้งมัธยมฯ ยังแสดงดนตรีและร้องเพลงเนื่องในวันครูด้วย

เรียกว่าเป็นอีกความประทับใจ และสร้างปลื้มปิติให้กับผู้บริหาร และครูอาจารย์ อย่างยิ่ง ขอให้คุณความดีของลูกศิษย์ทุกคน ที่ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ นำพาให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จถึงพร้อมทั้งด้านการศึกษา และวิชาชีพ ในอนาคตต่อไป

Scroll to Top