PPY Code On Scratch Language For The Future

PPY Code On Scratch Language For The Future

ทำไมเด็ก ๆ ต้องเรียน Coding ? Program Scratch ? ทั้ง ๆ ที่ยังเด็กอยู่ ..

เพราะอะไร จากคำถามนี้เชื่อเหลือเกินว่าผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ก็อาจจะสงสัยและเกิดคำถามอยู่ในใจว่าทำไมต้องเรียน ? อย่างแน่นอน

เพื่อความเข้าใจตรงกันของผู้ปกครอง สำหรับ Program Scratch นั้นก็คือโปรแกรมที่มีการสั่งการด้วยชุดคำสั่งผ่านโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ ให้เกิดภาพหรือสิ่งของเคลื่อนไหว ซึ่งก็เปรียบได้กับการทำงานของระบบ Algorithm ที่เป็นขั้นเป็นตอน

ซึ่งจากข้อดีของระบบที่สอดคล้องกันของ Coding Scratch และ Algorithm จึงเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และฝึกฝนทักษะให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งฝึกทักษะการวางแผน รู้จักการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระบบ

เพราะชุดคำสั่งของโปรแกรม Scratch จะสั่งการด้วยชุดโค้ดภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว ทั้งภาพ และสิ่งของ เช่นหุ่นยนต์ หรือ การ์ตูนแอนิเมชั่น เป็นต้น

จากจุดเริ่มต้นทดลองโปรแกรมเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จากการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ MIT Media Lab สหรัฐอเมริกา กระทั่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2013

ปัจจุบัน Scratch หรือ สแกรตช์ ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นหนึ่งในโปรแกรมโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์แสนง่าย ที่เปิดให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ 6 ขวบ จนถึงผู้ใหญ่ ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดิจิทัล

ด้วยจุดเด่นของความง่ายเป็นธงนำ จึงทำให้โปรแกรม Scratch ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก มีการแปลมากกว่า 70 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ทำให้ Scratch จึงเหมาะกับเด็ก ๆ ในการที่จะได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดคำสั่งในรูปแบบต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน อาทิ ภาพเคลื่อนไหว , แอนิเมชั่น , เกมส์ , ศิลปะวาดภาพ และหุ่นยนต์ เป็นต้น

ซึ่งจากการมองเห็นของเทรนด์อนาคตโลก ที่การศึกษาของนักเรียนในโลกยุคสมัยที่ต้องวิ่งให้ก้าวทันโลกและจะไม่ใช่เพียงการสอนจากตำราบนหน้ากระดาษ และปากกาเท่านั้น รวมทั้งเพื่อสอดคล้องกับสโลแกน The School For The Future ของ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

Plookpanya School จึงได้มีการนำเสนอโปรแกรมโค้ดภาษา Scratch มาประยุกต์การเรียน การสอนเด็ก ๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยความมุ่งหวังว่า Scratch Coding นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นด้านโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านวิธีคิดคำนวณ การคิดเชิงตรรกะ ความมีเหตุมีผล ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม

เพราะอีกจุดเด่นของโปรแกรม Scratch นั้นนักเรียน หรือผู้ใช้ทุกคน จะสามารถออกแบบดีไซน์สร้างสรรค์ตัวละคร การ์ตูน หรือภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ หรือผู้อื่นได้ผ่านโปรแกรม Scratch รูปแบบ Online

อย่างไรก็ตามก็มีรูปแบบ Offline ที่เป็นทางเลือกเช่นกัน เพื่อให้นักเรียน หรือ เด็ก ๆ ที่อาจกำลังชื่นชอบ และกำลังสนุกสนาน กับการรังสรรค์ผลงานการวาดภาพ ออกแบบการ์ตูน ศิลปะภาพเคลื่อนไหว ต่าง ๆ ผ่าน Scratch นี้ ได้แบบไร้รอยต่อ

ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักเรียน สนใจไปต่อเรียนรู้กับโปรแกรมสุดล้ำสมัยนี้อย่างแน่นอน เพราะจากภาพของเด็ก ๆ นักเรียนแล้วเห็นชัดเลยว่าช่วงเวลาวิชา Scratch Coding นี้ เด็ก ๆ นักเรียน นั้นเต็มไปด้วยความสุข สนุกเพลิดเพลิน กันมากๆ เลย

Why should children learn Coding?

Coding is a skill that is becoming increasingly important in today’s world. It is used in a wide variety of fields, including technology, engineering, science, and even the arts.

Why should children learn Scratch?

Scratch is a visual programming language that is designed for children. It is easy to learn and use, and it can be used to create a variety of different projects.

Scratch program is a program that is controlled by a set of commands through computer programming language in a systematic way to create images or moving objects. It can be compared to the workings of a step-by-step algorithm system. It is also a fun and engaging way to learn, which can help children to stay motivated.

From the advantages of the Scratch Coding and Algorithm system, it is a learning that is beneficial and trains children’s skills well, both training planning skills, knowing how to work step by step, and systematically.

Because the command set of the Scratch program will be controlled by a set of different programming languages to create movement, both images and objects, such as robots or cartoon animations.

Since the beginning of the program’s trial over 20 years ago, from research by the Massachusetts Institute of Technology MIT Media Lab in the United States, until it was officially launched in 2013.

Currently, Scratch or Scratch is one of the easiest computer programming languages that allows children from 6 years old to adults to use to create digital works.

With the highlight of being easy, it has made the Scratch program popular all over the world. It has been translated into more than 70 languages, including Thai. This makes Scratch suitable for children to learn the skills of writing code commands in different forms to be connected together, such as animation, animation, games, art, and robots.

From the vision of the future trend of the world, where education of students in the era of the world that has to keep up with the world and will not be just teaching from books and pens. In addition, to be consistent with the slogan “The School For The Future” of Plookpanya School, Nakhon Ratchasima.

Plookpanya School has presented the Scratch programming language to apply to teaching and learning for elementary school students. With the hope that Scratch Coding will be the beginning of computer programming language for students to help promote the development of computational thinking, logical thinking, reason, creativity, and teamwork.

Scroll to Top