คณะผู้บริหาร สมศ. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา คณะผู้บริหาร นำโดย คุณอัชฌา ลีอังกูร พร้อมด้วย ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ษุพัช สารนอก (ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก), นางกฤชภร แก้วประเสริฐ (กรรมการคณะผู้ประเมินภายนอก) และนายสมหมาย จิตพิมาย (กรรมการและเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอก) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

สมศ. มีภารกิจ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา กิจกรรมของทางโรงเรียนปลูกปัญญา ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา การประเมินผ่านรูปแบบเอกสาร, การสังเกต และการสัมภาษณ์

โดยมีคุณครู แต่ละระดับชั้นให้ข้อมูล พร้อมพาเดินชมห้องเรียน และชมกิจกรรมนักเรียนๆ อย่างครบถ้วน รอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ , กีฬา , ดนตรี และ ศิลปะ รวมถึงด้านโภชนาการ อาหารมื้อกลางวันของนักเรียนก็ได้รับการประเมินเกณฑ์จาก สมศ. เช่นกัน

ตลอดการเข้าเยี่ยมชมคณะทำงาน สมศ. ได้รับความร่วมมือจากคุณครู และนักเรียนเป็นอย่างดีในเรื่องข้อมูลอันเป็นประโยชน์ พร้อมกล่าวชื่นชมโรงเรียนพร้อมมุ่งหวังว่าการประเมินจะเป็นจุดเริ่มผลักดันเป้าหมายองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปลูกปัญญา ฯ และเด็กไทยในทุกองคาพยพอย่างมั่นคง ร่วมกันในหลากหลายมิติ เพื่ออนาคตเด็กไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญในวันข้างหน้าต่อประเทศชาติต่อไป

Scroll to Top