คณะครูอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน 5 แห่งศึกษาดูงาน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ต้อนรับคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียนยินดีวิทย์ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนพร้อมคิด จ.สมุทรปราการ โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น โรงเรียนพร้อมบุญ จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน

โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูอาจารย์โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมให้เกียรติต้อนรับด้วยความยินดีอย่างยิ่ง จากนั้นคณะศึกษาได้เดินชมกิจกรรมบรรยากาศการเรียน การสอนตั้งแต่โซนอนุบาล, ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งแต่ละระดับชั้นมีคุณครูให้คำปรึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง

เริ่มโซนอนุบาล ได้เห็นแนวทางการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง เครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการ เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ ไปพร้อมการเรียนรู้ และการดูแลจากคุณครูชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี พร้อมคลาสภาษาอังกฤษในทุกวัน

ขณะที่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้เข้าชมการเรียน การสอน ทั้งหลักสูตร Intensive English Program และ International program หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากเคมบริดจ์ ที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงหลักสูตรทางเลือกของทางโรงเรียน ที่สอดคล้องพร้อมเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนทุกคน ครอบคลุมทุกสายอาชีพ Path way ที่นักเรียนสนใจ

อาทิ ห้องเรียนด้านแพทย์ และวิทยาศาตร์ ที่มีโรลโมเดลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เพียบพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลอง วิจัยศึกษาอย่างเต็มที่ และหลักสูตร Sports Program และ Arts Program ที่เปิดให้นักเรียนได้เรียน ควบคู่ไปกับความชอบด้านกีฬา หรือศิลปะ

ไม่เพียงแต่ด้านวิชาการ คณะศึกษาดูงานได้เข้าชมสถานที่เล่นกีฬาโรงยิมนิเซียมขนาดใหญ่ อันรองรับการเล่นกีฬาหลากหลายชนิด เช่นบาสเกตบอล ,ฟุตซอล, วอลเลย์บอล และ แบดมินตัน รวมถึงไฮไลท์ห้องกอล์ฟจำลองระดับมาตรฐานสากล Plookpanya Golf Learning Center พร้อมเทคโนโลยี Track man เครื่องวัดค่าวงสวิงการตีกอล์ฟสุดอัจฉริยะ ที่นักกอล์ฟระดับ World Class นิยมใช้ในการฝึกซ้อม อีกด้วย

พร้อมกันนี้ หลังจากเยี่ยมชมโรงเรียน คณะผู้บริหารครูอาจารย์โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา และคณะศึกษาดูงาน ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการเรียนรู้ อันเต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์อย่างมาก อาทิ หลักสูตร Extra-curricular activities ที่มุ่งหวังให้เด็ก ๆ นักเรียนทุกคน ได้เลือกทำสิ่งที่ชอบ นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม After School และ Saturday School เช่น กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล, กอล์ฟ หรือ ศิลปะ ทอผ้า วาดรูป หรือคอร์สเทรนด์โลกยุค AI Coding Robotics Ukit , Jimu และ Tiktoker , Esports เป็นต้น

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูอาจารย์โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ขอขอบคุณ และหวังอย่างยิ่งว่าการต้อนรับ และเข้าดูงานร่วมกันครั้งนี้ของคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียนยินดีวิทย์ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนพร้อมคิด จ.สมุทรปราการ โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น โรงเรียนพร้อมบุญ จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จะนำมาซึ่งประโยชน์และนิมิตรหมายอันดี ต่อยอดพัฒนาแวดวงการศึกษาในยุคศตวรรษ 21 ร่วมกันต่อไปในอนาคต

Scroll to Top