นักเรียน ม.4 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมฝึกประสบการณ์ทำงานองค์กรชั้นนำ

“เพราะความรู้ ไม่ได้มีแต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น”

เรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์ชีวิตที่ดีมาก ๆ กับโอกาสนักเรียน โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะ เรียนรู้การทำงานภาคสนามสถานที่จริง จากองค์กรธุรกิจชั้นนำหลากหลายแขนง อาทิ ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตส่งออก , ด้านการศึกษา , ด้านสุขภาพ , ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการเมือง การปกครอง เป็นต้น

โดยการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียน Plookpanya School ได้ลงมือทำงานจริง ภายใต้คำแนะนำดูแลจากมืออาชีพของหน่วยงาน และองค์กรนั้น ๆ เช่นด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุข นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจากโรงพยาบาล และ คลินิก ภายใต้คำแนะนำจากแพทย์ พยาบาล ตัวจริง

เช่นเดียวกับการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านกีฬา อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ภาค 3 หน่วยงานภาครัฐ , ธุรกิจด้านการออกกำลังกาย ที่กำลังเป็นเทรนด์ได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัย ที่หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย อย่างแท้จริงทั้งเรื่องข้อมูลสถิติ โภชนาการ การเลือกทานอาหาร การควบคุมน้ำหนัก และการเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างถูกวิธี รวมไปถึงธุรกิจด้านการผลิตจำหน่าย เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา

ขณะที่การเข้าร่วมเรียนรู้งานภาคธุรกิจ นักเรียนก็จะได้รับความรู้แบบเต็ม ๆ เช่น ด้านการผลิต การตลาด การส่งออก จากบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทุกกระบวนการทำธุรกิจอย่างครบวงจร

ไม่เพียงเท่านั้น เพราะความชอบ ความสนใจ Career Pathways นักเรียนโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา เต็มไปด้วยความหลากหลาย จึงมีทั้งการเข้าร่วมเรียนรู้งานในภาคธุรกิจบันเทิง ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และภาคการท่องเที่ยว ที่พักรีสอร์ท รวมถึงภาคการศึกษา , ด้านการเมือง การปกครอง

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ขอขอบคุณ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ได้เข้าร่วมเรียนรู้ฝึกทักษะ เพิ่มเติมความรู้ การลงมือทำงาน ภาคสนาม ด้วยการลงมือทำจริง อันเป็นประสบการณ์ล้ำค่า อย่างมาก

อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สอดคลอ้งกับปรัชญาของโรงเรียน Plookpanya School ที่มีแนวคิดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำตามความชอบ ความสนใจตามแนวทาง Career Pathways จะเป็นการปูทางให้นักเรียน สามารถเลือกทางเดินชีวิต ทั้งด้านการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และประสบความสำเร็จ ได้ในอนาคต บนพื้นฐานความชอบ ความสนใจ ของนักเรียนแต่ละคน

ขอขอบคุณ

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
Fitness First
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านกระสัง จ.บุรีรัมย์
Xmee studio
บริษัท Group B
บริษัท วรวิรัตน์ อุปกรณ์การวัด
ร้านบูมสปอร์ต
สตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท
เพจมหัศจรรย์สกลนคร
KHC Thailand.Co.LTD
บริษัท สยามเคมาสเตอร์เซลล์ จำกัด
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท Secondhalf
ศูนย์ประสานงาน ส.ส.พรรคก้าวไกล

Scroll to Top