โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมกับ โคราซอรัส เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล “ชาย & หญิง” รุ่นอายุ 15 – 16 ปี

🏀 เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล 🏀

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ร่วมกับ บริษัทโคราซอรัส จำกัด เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล “ชาย & หญิง” รุ่นอายุ 15 – 16 ปี (พ.ศ. 2551 – 2552) ภายใต้โครงการห้องเรียนกีฬา “บาสเกตบอล” (Sports program) ประจำปีการศึกษา 2567

🚩 เปิดคัดในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. [ลงทะเบียนเวลา 12.30 – 13.00 น.] ณ ยิมเนเซียม โรงเรียนปลูกปัญญา

🖼 เอกสารประกอบ : สำเนาบัตรประชาชน / รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว (1 รูป)

■ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬาบาสเกตบอล จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนปลูกปัญญา และ บริษัท โคราซอรัส จำกัด โดยมอบทุนการศึกษา 80% ผู้ได้รับทุนชำระส่วนต่างเพิ่มเติม 20%

▪︎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชำระเพิ่มเติม 10,400 บาท (ค่าธรรมเนียมปกติ 52,000 บาท / ภาคเรียน)
▪︎ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชำระเพิ่มเติม 10,800 บาท (ค่าธรรมเนียมปกติ 54,000 บาท / ภาคเรียน)
▪︎ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ปกติ 15,000 บาท)
▪︎ ค่าใช้จ่ายรวมค่าหนังสือ เอกสารการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง (2 มื้อ) ประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

🚩 ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2567 https://forms.gle/D4szv5PihHccJfeG8

Scroll to Top