“Social Awareness” ฝึกเด็กให้มีทักษะทางสังคม เริ่มจาก “ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น”

ความตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) ถูกไฮไลท์ให้เ …

“Social Awareness” ฝึกเด็กให้มีทักษะทางสังคม เริ่มจาก “ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น” Read More »