ประวัติความเป็นมา

เรื่องราวของเร

โรงเรียนปลูกปัญญา ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2549 เริ่มต้นที่แนวคิดในการทำโรงเรียนจากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้ง ที่มุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาของลูกหลานชาวโคราชให้มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีปัญญาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นเด็กที่มีความสุข ผ่านการเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การค้นพบศักยภาพภายในตนเอง

มุมมองผู้ก่อตั้งโรงเรียนปลูกปัญญา


คุณทศพล-คุณวรีพร ตันติวงษ์
ประธานบริหารโรงเรียนปลูกปัญญา

“ผมคิดว่าถ้าทำโรงเรียน
ต้องทำให้ดีที่สุดให้เด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข
ไม่เครียด รู้จักช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี”

ผมมีความโชคดีที่ได้ลูกดี ลูกๆ ส่วนใหญ่ของผมเต็มใจที่จะฝึกงานกับผม ซึ่งผมก็ได้ให้ข้อคิดที่ทุกคนเต็มใจรับและปฏิบัติตาม เราเป็นธุรกิจครอบครัว (บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด)

ผมและลูกๆ ก็คือลูกจ้างของบริษัท กินเงินเดือนเหมือนพนักงาน พนักงานในบริษัทผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนคนในครอบครัว ผมดูแลพนักงานให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดี ให้สวัสดิการที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นและผมเห็นว่าลูกๆ เขาทำกันเองได้และทำได้ดี ธุรกิจเราแข็งแรงและมั่นคงขึ้น ผมจึงค่อยๆ วางมือ

แต่ลูกๆ ก็ยังอยากให้เราเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาอยู่ทุกๆ เรื่อง ตอนนี้หลานๆ ก็เริ่มโตขึ้น ลูกเขาอยากให้เด็กๆ ได้เรียนโรงเรียนดีๆ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงคิดอยากจะทำโรงเรียนกัน ลูกสาวคนโต (ธิดารัตน์ รอดอนันต์) ลูกสาวคนเล็ก (โชติมา ลีอังกูร) และลูกเขยคนเล็ก (อัชฌา ลีอังกูร) ที่มีความพร้อมตรงจุดนี้ ก็เลยเข้ามาขอคำปรึกษาผมเองคิดว่าการทำโรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่ให้เด็กเข้ามานั่งเรียนหนังสือ ถึงเวลาเย็นก็กลับบ้าน แต่หมายถึงเราต้องดูแลเด็กคนนึงที่เขากำลังจะเติบโตเป็นดวงใจและเป็นความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ผมจึงคิดว่าถ้าทำต้องทำให้ดีที่สุด ให้เด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข ไม่เครียด เด็กๆ ได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง และได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับเขา

โรงเรียนเป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ โชคดีที่เราได้ผู้รู้หลายท่านให้คำแนะนำ รวมทั้งท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ผู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเรื่องเด็กปฐมวัย มาอยู่กับโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาให้ระยะหนึ่ง จนวันนี้เราพูดได้ว่าเราก็เป็นโรงเรียนที่ดีแห่งหนึ่งในโคราช เราได้เห็นความสุข และพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ บางบ้านมากันทั้งครอบครัว ความจริงเราตั้งใจจะเปิดถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน อยากให้ลูกได้เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันจนจบ อยากให้เราช่วยส่งเด็กๆ ให้แข็งแรงไปอีกขั้น

Scroll to Top