สมัครงาน

โรงเรียนปลูกปัญญา นครรราชสีมา Plookpanya school เปิดรับสมัครครู หลายอัตรา

เปิดรับสมัครตำแหน่งคุณครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย , เอกวรรณคดีไทย , เอกอักษรศาสตร์, วิชาโทภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการเรียนการสอนได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครตำแหน่ง คุณครูไทยคู่ชั้นห้องเรียนนานาชาติ 2 อัตรา

(คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา 1 อัตรา)

(คุณครูประจำชั้นระดับอนุบาล 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท , วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำแผนการเรียน การสอนได้
 • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครตำแหน่ง คุณครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวส. หรือปริญญาตรี
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักเด็ก สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ใจเย็น
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กทุกด้าน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา Plookpanya school

โทร.📞 044 – 927 – 111
ไลน์ 🟢 @plookpanya
เว็บไซต์🌐 www.plookpanya.ac.th

Scroll to Top