โรงเรียนปลูกปัญญา

จัดอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน บนพื้นที่ 35 ไร่ เน้นสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติ ความสะอาด สวยงาม ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงสุด 

อาคารต้นกล้าแห่งปัญญา

เป็นอาคารเรียนอนุบาล

อาคารต้นไม้

อาคารเรียนระดับประถมศึกษา

อาคารเรียนมัธยม

อาคารเรียนมัธยม 7 ชั้น

โรงยิม

อาคารขนาดใหญ่ใช้ในการออกกำลังกาย

โรงอาหาร

สำหรับทานอาหารประถมและมัธยม

อาคารพักรับรอง

สำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอ

อาคารเรียน

สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยกระตุ้นสมอง

อาคารต้นกล้าแห่งปัญญา

อาคารอนุบาล

15 ไร่ สถานที่แห่งการเรียนรู้

ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี แปลงนา แปลงผัก

Translate »