บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา

สู่ต้นกล้าที่เติบโต

Google Map คลิกที่รูปแผนที่

 

โทรศัพท์

+66 (0) 4492 7111

07.30-17.30น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

08.30-16.00น. (วันเสาร์)

วันอาทิตย์ หยุดราชการ

email

plookpanya-school@plookpanya.ac.th

________________

 ที่อยู่

306/22 ถนนเลียบคลองชลประทาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

30000

 

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์

ปัญญาดี มีความสุข

Translate »