วิชา “ส.ป.ช. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต” Ep. 1

ชื่อนี้เราได้ยินครั้งสุดท้ายก็ตั้งแต่สมัยที่ครูน้ำผึ้งอยู่ชั้น ป.1 และฝ่ายมัธยมโรงเรียนปลูกปัญญาของเรา ได้นำชื่อวิชานี้มาเปิดสอน ภายใต้เป้าหมายใหม่คือ ให้นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ได้ค้นหาศักยภาพ ความชอบ และพัฒนาสร้างเป็นนวัตกรรมของตนเอง ผ่านการลงมือทำ ซึ่งครูน้ำผึ้งกับครูบี๋ได้มีโอกาสเป็น ที่ปรึกษาให้กับพี่ ม.5 กลุ่มนี้ค่ะ (มีนักเรียนชาย 5 คน การจับกลุ่มเกิดขึ้นจากคนที่มีความสนใจคล้ายกัน)

 

 

พัฒนารูปแบบการทำงานของแผงโซลาเซลล์

กลุ่มนี้เขามีไอเดีย อยากจะพัฒนารูปแบบการทำงานของแผงโซลาเซลล์ที่ให้ได้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่เคยมีอยู่(เป็นสมุตติฐาน) โดยการเขียน code  เพื่อใช้ในการควบคุม ภาพที่เห็นในวันนี้  เป็นช่วงที่ทุกคนได้ออกแบบโครงสร้างในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์และกลไกต่างๆสำหรับใช้ในการทำงาน ตามแบบที่วาดมา ซึ่งมีการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม เราได้เห็นทุกคนในทีม วางแผน ออกแบบ แบ่งบทบาทหน้าที่ และทำงานร่วมกัน ในส่วนงานช่าง ก็มีน้าแดง คุณน้าคนงานของโรงเรียนเรา ช่วยให้คำปรึกษา และสอนงานช่างด้านต่างๆ  

 

 

 

นวัตกรรมจะออกมาอย่างไร  จะเกิดปัญหาอะไรให้พวกเขาได้เรียนรู้และแก้ปัญหา รอติดตามชมนะคะ  

 

Translate »