” บ ท บ า ท ส ม ม ติ ” สุดยอดการเล่นสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม-ภาษา

 

นอกจากมโนภาพที่เด็ก ๆ มีในสมองแล้ว ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ ที่ดูไม่น่าจะทำอะไรได้ แต่สมองน้อย ๆ ของเด็ก ๆ กลับสั่งการว่าใช้ได้นั้น…
นับเป็นอุปกรณ์วิเศษที่ทำให้เด็กน้อยทั้งหลาย ได้สมมติบทบาทตนเองขึ้น พร้อมสนุกไปกับโลกจินตนาการ

 

“การเล่นบทบามสมมติ” เป็นการเล่นอย่างอิสระ ที่ให้สิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกจริงของเด็ก ๆ ในอนาคตอย่างคาดไม่ถึง

นักจิตวิทยา ดร.สก็อต คอฟแมน เคยอธิบายเกี่ยวกับคุณค่าของการเล่นว่า “งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจน จากการเล่นสมมุติของเด็กอายุระหว่างสองขวบครึ่งถึงอายุราวหกหรือเจ็ดขวบ” 

การเล่นบทบาทสมมุติมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะระหว่างที่กำลังสนุกกับการเล่นสมมุตินั้น ร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็ก ๆ กำลังทำงานประสานกันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 5 สิ่ง ได้แก่

1. ตัวของเขาและโลกรอบตัว
2. การรับมือกับความกลัวความสับสน หรือสิ่งใหม่ๆในชีวิต
3. การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้น และมีทักษะทางความคิดที่มากขึ้น
4. ปลูกฝังให้เกิดความฉลาดทางสังคมและอารมณ์
5. ได้ผสานความรู้และทักษะ

ระหว่างที่เด็กๆ ได้เล่นบทบาทสมมติก็เท่ากับว่าเด็กๆ จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร ซึ่งเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย ที่สำคัญ การเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กได้ใช้อวัยวะของร่างกายอย่างเต็มที่ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ให้ทำงานได้สัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นด้วย

คุณครูอนุบาลโรงเรียนปลูกปัญญาของเรา ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติกับเด็กๆ ซึ่งช่วยให้คุณครูได้สังเกตุพฤติกรรมส่วนบุคคล หรือความในใจของเด็กๆ รวมถึงความรู้สึกต่างๆ ที่เด็กได้รับมาจาก เพื่อน พ่อแม่ หรือแม้กระทั่งคุณครู อาจจะถูกถ่ายถอดออกมาขณะที่เล่นบทบาทสมมติอยู่จะทำให้คุณครูเข้าใจความคิดของเด็กๆได้มากขึ้น การสอนหรือการปรับปรุงพฤติกรรมผ่านการเล่น จะช่วยให้เราเข้าถึงเด็กๆได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ

 

ที่มา : สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ // เว็บไซต์ Amarin Baby&Kids